Website is in BETA | Je kan een account maken!

Welkom op MinePlace

Registreer of login op je account!

Login
Voorwaarden

Bij het aanmaken aanmaken van uw account volgen wij de wetten en regels dike hierbij gelden. Ook gaat u akkoord met de service voorwaarden en regels van de site zelf. De website administratoren hebben het recht om toegang van de website te ontnemen of posts van u te verwijderen. Ook om uw ip adres te bekijken om moderatie voor de site te laten werken. Bij het aanmaken van een account gaat u akkoord met de privacy voorwaarden. Bij het aanmaken van een account gaat u akkoord om zich ten alle tijden aan de website regels te houden. 
 Misbruik maken van onze site/servicen kan lijden tot verwijdering van al onze systemen of wettelijke stappen. Van enige spel of type fouten die op de site worden gemaakt zijn wij niet verantwoordelijk. Dit geld ook voor eventuele spel/type fouten in de algemeene voorwaarden. Ten alle tijden moet u luisteren naar een staff of administrator doet u dit niet kan dit lijden tot verwijdering van toegang op de site. De administratoren hebben het recht om alle algemeene voorwaarden te veranderen zonder dit aan u te laten weten. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden altijd te bekijken.


By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.